Olen työskennellyt vuodesta 1999 lähtien erilaisissa isojen organisaatioiden kehitysprojekteissa. Valmistuin vuonna 1998 DI:ksi Teknillisen Fysiikan osastolta Otaniemestä, ja opiskeluaikoina toimin osa-aikaisena tutkijana laskennallisen fysiikan osastolla sekä CERN:issä (Euroopan hiukkastutkimuslaboratoriossa Genevessä). Vuonna 2000 aloitin työskentelyn Accenturella, jossa toimin vuoteen 2015 saakka lähes kaikissa kehitysprojekteihin liittyvissä rooleissa, viimeisinä vuosina julkisen sektorin ratkaisumyynnistä vastaavana henkilönä sekä hankepäälllikkönä. Perustin yrityksen vuonna 2016. 

Vahvuuteni organisaatioiden kehittämisen konsultoinnissa on se, että fyysikon taustani vuoksi näen organisaatiot systeemeinä, joissa on aina tiettyjä vuorovaikutuksia. Mielestäni ratkaisematonta ongelmaa ei olekaan, vaan haaste pilkkomalla sekä ymmärtämällä siihen liittyvät tekijät voidaan tehdä realistinen suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.